Naša advokátska kancelária začala svoju činnosť v roku 1993. Je riadnym členom viacerých profesijných organizácií, medzi nimi Slovenskej advokátskej komory, Rakúskej obchodnej komory, či Top centrum podnikateliek Slovenska. Poskytujeme právne služby pre malých a stredných podnikateľov, najmä spoločnosti s ručením obmedzeným, rodinné firmy a fyzické osoby. Máme dlhoročnú tradíciu s prácou so zahraničnými klientmi a organizáciami. Väčšina našich klientov je z Bulharska, Veľkej Británie a Kanady. Máme veľké skúsenosti so zakladaním Občianskych združení a Nadácií najmä so zahraničnou účasťou.
   Svojim klientom poskytujeme komplexný právny servis a právne poradenstvo. Dlhoročne spolupracujeme s notármi, ekonómami a audítormi, so znalcami v oceňovaní nehnuteľností a s tlmočníkmi a prekladateľmi. Taktiež úzko spolupracujeme s advokátmi zo Žilinského kraja a z Prahy. Aj touto spoluprácou môžeme našim klientom zjednodušiť vybavovanie ich právneho problému. Naša advokátska kancelária Vám môže takouto formou poskytnúť okrem právnych služieb aj kompletný servis s nimi súvisiaci.

   V našej advokátskej kancelárii Vás privíta tím mladých, šikovných, jazykovo zdatných ľudí, ktorých zastrešuje svojimi skúsenosťami.

JUDr. Anna Angelová